بازباران
 
قالب وبلاگ
پيوندهای روزانه
هزارای کاش واما، دراین بزم وتماشا، درآن نقطه ی آغاز، دراین نقطه ی پرواز، همه پوچ وهمه هیچ،دراین راه پرازپیچ،هزاران آه وافسوس، برآن ماشین لکسوس، دراین میانه ی راه، که افتاده درآن چاه، به زیر تابش ماه ، نداردچاره از چاه، فقط خداخدایا برس به داد وقالش، به آن حال وهوایش

[ یکشنبه پنجم بهمن 1393 ] [ 14:44 ] [ بتول برزگررحیمی ]
قضاوت می کنی از روی بی رحمی، ندیدی راه ناهموار، نپوشیدی تو این کفشم ،ببینی من چه ها دیدم.فقط گفتی توخوشبختی ، ندیدی درد دل هایم ، ندیدی این دل بیمار ، ندیدی این کمر تانیمه ام خم شد ولی من ایستادم تابگویم من چه خوشبختم .اگر من برزمین خوردم ،صدا کردم خداوند زمین وآسمانها را ، قسم دادم به آن مهرش که گردد راه ما هموار، ولی حالا توبرمن بخل می ورزی ومی گویی توخوشبختی.برو آن راه ناهموار ، بکش آن دردبی درمان ، زبعدآن قضاوت کن BBR

[ جمعه بیست و ششم دی 1393 ] [ 16:4 ] [ بتول برزگررحیمی ]
قضاوت می کنی از روی بی رحمی، ندیدی راه ناهموار، نپوشیدی تو این کفشم ،ببینی من چه ها دیدم.فقط گفتی توخوشبختی ، ندیدی درد دل هایم ، ندیدی این دل بیمار ، ندیدی این کمر تانیمه ام خم شد ولی من ایستادم تابگویم من چه خوشبختم .اگر من برزمین خوردم ،صدا کردم خداوند زمین وآسمانها را ، قسم دادم به آن مهرش که گردد راه ما هموار، ولی حالا توبرمن بخل می ورزی ومی گویی توخوشبختی.برو آن راه ناهموار ، بکش آن دردبی درمان ، زبعدآن قضاوت کن BBR

[ جمعه بیست و ششم دی 1393 ] [ 16:1 ] [ بتول برزگررحیمی ]
گفتم:«که بدون تو دگرتاب ندارم»

ازگفتن این واقعه من شرم چه دارم

درمن اثرزخم زبانها چه هویداست                 چون شیشه ی دل رازغم توبشکستم

پر رنگ تر ازنقش تو در دل گله ای نیست

از بس گله کرداین دل من حوصله ای نیست

ما تلخی دوری زغمت رانچشیدیم

شیرینی غم راهمه جا،دوش کشیدیم

یک بار دگر دردل من سازکن ای عشق

باردگرازسوز دل آغازکن ای عشق

[ چهارشنبه بیست و چهارم دی 1393 ] [ 11:34 ] [ بتول برزگررحیمی ]
آمدی بحث کنی، وصله کنی و بروی

چشم دل خیس کنی بالب خندان بروی

در کلام تو که ازبحث خداخارج بود

قصدت این بود به چالش بکشی وبروی

ضعف بینایی دل راکه به چشمت دیدی

خواستی چشم دلم کور کنی وبروی

جای تونیست دلم، تاکه به آن سربزنی

نگذارم زدل من ،که تو خندان بروی

نشنیدی دل شیدا،زغم یار،چه گفت                              

بس کن این شعرشباهنگ ،توباید بروی؟

دل من جایگه شعر خدا باشد وبس

خواستی تابه دلم خط بکشی و بروی

خواستی تابه دروغ قطره چکانی بکنی

چشم دل سیر کنی وبه نجاست ببری

آه ،این دل، که از دست تو راحت نکشید

بیم از آن مکر تو، این دل به کثافت ببری

[ چهارشنبه بیست و چهارم دی 1393 ] [ 11:30 ] [ بتول برزگررحیمی ]
[ دوشنبه سوم آذر 1393 ] [ 0:16 ] [ بتول برزگررحیمی ]
[ دوشنبه سوم آذر 1393 ] [ 0:7 ] [ بتول برزگررحیمی ]
دراین جهان هیچ چیز آن قدر مهم نیست که سبب اضطراب و دل نگرانی انسان گردد!

In this world there is nithing so importantasto cause us anxiety


انسان عاقل پیچیده ترین مسائل را ساده می سازد.ولی انسان بی خرد ،ساده ترین مسائل را برای خود پیچیده می سازد.

The wise man makes complicated things simple.The unwise man makes a simple things complicated


 رخدادهای زندگی ارزش چندانی ندارند ،رویکرد شما به این رخدادها ارزشمندند.

What matters is not what happeneseto you,but how you react to what happens

 

[ چهارشنبه شانزدهم مهر 1393 ] [ 21:43 ] [ بتول برزگررحیمی ]

مردی در صحرا به دنبال شترش می گشت تا این که به پسر باهوشی برخورد .سراغ شتر را از اوگرفت.

پسرگفت :شترت یک چشمش کور بود ؟مرد گفت :بله .

پسرپرسید :آیا یک طرف بارشترشیرین وطرف دیگرش ترش بود؟مرد گفت :بلی

حالابگو شتر کجاست؟پسرگفت :من شتری ندیدم .

مردپس از عصبانیت پسررانزد قاضی برد .پس از تعریف ماجرا ادعا کرد که این پسر بلائی سر شترش آورده است؟

قاضی از پسر پرسید:اگر تو شتر راندیدی چطور مشخصات اورا درست دادی؟

پسرک باهوش گفت:درراه روی خاک اثر پای شتر رادیدم که فقط سبزه های یک طرف را خورده بود .فهمیدم که یک چشم شتر کور است .بعد دیدم دریک طرف راه مگس بیشتر است ویک طرف دیگر پشه بیشتر است .

چون مگس شیرینی دوست دارد وپشه ترشی ،نتیجه گرفتم یک طرف بار شیرینی وطرف دیگر ترشی بوده است.

قاضی از هوش وذکاوت پسر به وجد آمد وگفت:درست است که تو بی گناهی ولی زبانت باعث درد سرت شد.

پس ازاین به بعد شتر دیدی ندیدی!

[ سه شنبه پانزدهم مهر 1393 ] [ 9:39 ] [ بتول برزگررحیمی ]

اگرهمه شب به جای تماشای تلویزیون پانزده دقیقه مطالعه کنیدسالی حدود پانزده کتاب می خوانید.اگرروزی پانزده دقیقه ادبیات کلاسیک بخوانید،درمدت هفت سال ،صدکتاب بزرگ ادبیات کلاسیک را خوانده اید،این گونه تبدیل به یکی از باسوادترین افراد در نسل خود می شوید .همه اینها با پانزده دقیقه مطالعه قبل از خواب حاصل می شود.

"برایان تریسی"

[ سه شنبه پانزدهم مهر 1393 ] [ 8:11 ] [ بتول برزگررحیمی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ