بازباران
 
قالب وبلاگ
پيوندهای روزانه
اگربین زن وشوهر در هیچ زمینه ای اختلاف وجود نداشته باشدبدین معناست که خیلی از هم دور شده اند.

وجود اختلاف بین زن وشوهر یک موضوع کاملا طبیعی وعادی است اما آن چه مهم است نحوه ی  برخورد با این اختلافات است.

به دلیل نزدیکی وصمیمیت دررابطه زن وشوهری بروز اختلافات از هر نوعی که باشد کاملا پدیده ای عادی وطبیعی است.

مهمترین نکته در بروز اختلاف بین زن وشوهرنحوه ی برخورد با موضوع است.

خودخواهی ،لجبازی وحرمت شکنی به هنگام بروز اختلاف زمینه ی به وجود آمدن کینه وکدورت ودر نهایت شدت گرفتن مشکلات رادر پی خواهد داشت.

مهمترین شیوه ی برخورد با اختلاف دوری از لجبازی ،خودخواهی وحرمت شکنی است.

[ شنبه هجدهم بهمن 1393 ] [ 1:43 ] [ بتول برزگررحیمی ]
آدمهای ناسپاس حریم نمی شناسند .آن قدر گستاخندوبی پروا که زود خوبیها را فراموش می کنند .

[ شنبه هجدهم بهمن 1393 ] [ 1:34 ] [ بتول برزگررحیمی ]
ای کاش که عشق حل بکند مشکل مارا

هر دم که کنم بغض ببارد دل مارا

[ شنبه هجدهم بهمن 1393 ] [ 1:22 ] [ بتول برزگررحیمی ]
[ شنبه هجدهم بهمن 1393 ] [ 1:20 ] [ بتول برزگررحیمی ]
من برای باتو بودن تمام احساسم رادر گرو محبتت قرار دادم ومحبتت رادر گرو قلب حساسم گذاشتم .

وتمام رویاهایم را به پایت ریختم وحالا....

واژه های عشق رادر سپیده دم آسمان دلم فقط برای تو می نویسم ،لحظه های باتو ماندن را با قطره های باران چشمم می شمارم .دغدغه حضورت رادر حضور باد می گویم که تورادوست می دارم تاباد آن را برایت به ارمغان آورد.

[ شنبه هجدهم بهمن 1393 ] [ 1:19 ] [ بتول برزگررحیمی ]
فقرفرهنگی ازبنیادی ترین مشکلات واز ناهنجارترین دردهادر زندگی امروز بشر بیداد می کند این پدیده همچنان مشکل ملموس جامعه های انسانی در هر عصری است که پیامدهای منفی بسیاری رادر پی دارد.

[ شنبه هجدهم بهمن 1393 ] [ 1:10 ] [ بتول برزگررحیمی ]
سمفونی گوش خراش هوس چندی است در این وادی ندای عشق می دهد وترانه تلخ باتو بودن را می سراید.

هرگز ،به ترانه آن گوش نده .اواز سر نیاز باتو ادعای عشق می کند .

زیباترین آواها رابرایت می سراید وخنده های شیطانیش تورابه میهمانی آتش می برد.

چشم دلت راباز کن وناهنجارترین دردها رابا چشم دلت ببین .

وببین که چگونه عاطفه ها به یغما رفته ...

وباز هم بیین که چگونه هوس عشق رادرقفس خویش اسیر کرده...

[ شنبه هجدهم بهمن 1393 ] [ 1:4 ] [ بتول برزگررحیمی ]
جبران بعضی کارها وحرفها غیرممکن است.پس مراقب اعمال وگفتار خود باشیم.

[ شنبه هجدهم بهمن 1393 ] [ 0:54 ] [ بتول برزگررحیمی ]
سطراول زندگیمان را بانام خدا آغاز کردیم تااوهردم پشتیبان زندگی ما باشد، لبخند بزن اواز دور نظاره گر خوشبختی ماست .

[ پنجشنبه نهم بهمن 1393 ] [ 3:42 ] [ بتول برزگررحیمی ]
سطراول زندگیمان را بانام خدا آغاز کردیم تااوهردم پشتیبان زندگی ما باشد، لبخند بزن اواز دور نظاره گر خوشبختی ماست .                                                          دم می زنم دوستت دارم تا بازدم حیاتم را رقم بزنی ای نازنین ، به قلب مهربانت بگو هرجاهستی باش بایادتو حس خوبی دارم وبه وفاداریت اطمینان خاطر...به قلب مهربانت بگو هیچ چیز یادت را از خاطرم نخواهد برد حتی وجود فاصله ها...

[ پنجشنبه نهم بهمن 1393 ] [ 3:27 ] [ بتول برزگررحیمی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ